New Saildate Alert
 1. Beijing (Tianjin); Nagasaki; Kagoshima; Okinawa (Nakagusuku)
  Saildate Categories
  2019-09-30 6 %
 2. Beijing (Tianjin); Kyoto (Maizuru); Sakaiminato; Fukuoka
  Saildate Categories
  2020-05-31 [1]8 %
  2020-07-12 8 %
  2020-08-02 8 %
 3. Beijing (Tianjin); Okinawa (Naha); Kagoshima; Nagasaki
  Saildate Categories
  2020-06-21 [1]8 %
  2020-09-06 [2]8 %